Elveplassen

Elveplassen overnatting er 8 midlertidige boliger for mennesker uten fast bolig

Elveplassen ligger like ved siden av Varmestua og er bemannet 24 timer i døgnet. Vi tilbyr bo-oppfølging og annen praktisk bistand. Som bostedsløs er man i krise, både fordi man er uten bopel og i tillegg ofte sliter med rusutfordringer og/eller psykiske lidelser. Noen av de som bor på hospits kan trenge mye oppfølging og andre ikke. Elveplassen er ingen behandlingsinstitusjon, men vi skal gi omsorg og mot til å tåle livet i den livssituasjonen de er i. Eksterne tiltak skal ivareta oppfølging i form av behandling og andre tjenester som det kan være behov for.

 

 

 Koordinator på Elveplassen er Ellen Bye: ellen.bye@asker.kirken.no

Vakttelefon: 90190609

Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: