Prekener med Prost Berit Øksnes


23. februar 2014 - Asker kirke Grunnlovsjubileet

28. juli 2013Gudstjeneste i Asker kirke 10. søndag i treenighetstiden.

21. juli 2013Gudstjeneste i Østenstad kirke 9. søndag i treenighetstiden

10. juni 2012 - Gudstjeneste i Asker kirke 2. søndag i treenighetstiden

.... 2012 - Høymesse i Asker kirke søndag før pinse

17. mai 2012 -  Festgudstjeneste i Asker kirke

... 2012 - Gudstjeneste i Asker kirke 4. søndag etter påske

26. februar 2012 - Gudstjeneste i Asker kirke 1. søndag i faste 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: