Kirkegårdene i Asker

Kirkegårdene i Asker ligger vakkert til ved Asker kirke og ved Østenstad kirke.

I Asker er det to flotte kirkegårder - Asker kirkegård ved Asker kirke og Østenstad kirkegård ved Østenstad kirke.

Asker kirkegård ligger fint plassert i terrenget rundt Asker kirke. Historien går langt tilbake i tiden - kanskje så langt som til 1100. Før dagens kirke lå det en middelaldersk steinkirke her som en regner med ble bygget en gang på 1100 tallet, og man antar at det også før denne kirken har vært reist en enkel trekirke her. At området også har vært benyttet til gravplass kan en se på utsiden av kirkegårdsmuren, der det finnes flere gravhauger fra folkevandringstida og vikingtida. Kirkegården har i den senere tid blitt utvidet flere ganger. De to siste store utvidelsene skjedde i 1997 og 2005.

Kirkegården i Asker er ganske unik både når det gjelder plassering og utforming. Den ligger sentralt i bygda, i et fredelig område og med fjell som Hagahogget og Skaugumsåsen som innramming. Den bærer preg av forskjellige stilarter og tidsepoker både når det gjelder  vegetasjon, gravminner og kirkegårdsmur. Samtidig har den beholdt noe av det naturlige terrenget som preger området. Den er også en av de få parkområdene Asker har. Asker kirkegård er på ca 80 dekar og har ca 8200 ordinære kiste-og urnegraver. Her er også en fredet gravlund for Dikemark sykehus og to private gravkammer. I tilknytning til kirkegården er Asker kapell med 170 sitteplasser og båremottak.

H.C. Mamen ga ut en bok om Asker kirkegård i 2007 med tittelen: "Vandringer i de dødes hage". Boka er en fin guide for å bli bedre kjent med både kirkegårdens og Askers historie gjennom noen korte biografier over 101 gravlagte med henvisning til hvor den enkelte grav er. Selges for kr. 100 ved kirkegårdskontoret og menighetskontorene.

Østenstad kirkegård er en helt ny kirkegård som ligger syd for Østenstad kirke. Den ble innviet 16. november 2008. Kirkegården ligger fritt i terrenget i en liten dal med en naturlig skjerming mot en skogbevokst ås mot syd og vest. Mot øst er det en flott utsikt ut over Oslofjorden. Kirkegården er fint tilpasset det naturlige terrenget og  er bygget i tre terrasser som er bundet sammen i et veisystem. Terrassene er  bygget  med fine granittmurer og med beplantningsfelt som skjerming opp mot  neste terrasse. Størrelsen på kirkegården er på ca 40 dekar og har ca 3200 ordinære kiste- og urnegraver. I tillegg er det et anonymt gravfelt for urner, et felt for navnede enkeltgraver til urner og felt med riktig himmelretning mot Mekka. Det er innkjøring med parkering til kirkegården også fra Sjøvollveien.

Øverst mot kirken har kirkegården en fin minneskulptur hvor en kan ha med gravlys som kan settes i skulpturens lysholdere.   

Kirkegårdskontorets adresse:

 Asker kirkelige fellesråd, Kirkegårdskontoret, Kirkelia 5, 1384 Asker.       http://www.askerkirkegard.no/ 

Telefon: 66 75 40 95 og 66 75 40 90.   Telefax: 66 75 40 99         Epost: kirkegard@asker.kirken.no

ASKER KAPELL og kirkegård har adresse Kirkelia 9  og ligger ved siden av Asker kirke

ØSTENSTAD kirkegård har adresse Gudolf Blakstadsvei 40 og ligger ved siden av Østenstad kirke

Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: