Kontaktinformasjon


ASKER MENIGHET
www.askerkirke.no

Asker kirke, Kirkelia 7, 1384 Asker

Asker menighetskontor, Kirkelia 3, 1384 Asker. Postadresse: postboks 184, 1371 Asker

Tlf. 66 76 57 00  
Telefontid:  Kl. 10.00 – 14.00
E-post til menighetskontoret: asker.menighet@asker.kirken.no
Kirkeforvalter Grete Ellingsen Aaby

Kontaktinformasjon for alle ansatte i menigheten


VARDÅSEN MENIGHET
www.vardasenkirke.no

Vardefaret 40, 1388 Borgen
Tlf. 66 78 61 00  Faks.: 66 78 61 10
Telefontid: Kl. 10.00 – 14.00 tirsd., torsd.-fred. Kl. 11.00-14.00 onsd.
E-post til menighetskontoret: vardasen.menighet@asker.kirken.no  
Kirkeforvalter Britta Hässlich

Kontaktinformasjon for alle ansatte i menigheten


HOLMEN MENIGHET
www.holmenkirke.no

Nesbruveien 55, 1396 Billingstad
Tlf.: 66 85 50 30  Faks: 66 85 50 31
Telefontid: Kl. 10.00 – 14.00
E-post til menighetskontoret: holmen.menighet@asker.kirken.no
Kirkeforvalter Britta Hässlich

Kontaktinformasjon for alle ansatte i menigheten


ØSTENSTAD MENIGHET
www.ostenstadkirke.no

Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre
Tlf. 66 79 99 60  Faks: 66 79 00 14
Telefontid: Kl. 10.00 – 14.00
E-post til menighetskontoret: ostenstad.menighet@asker.kirken.no
Kirkeforvalter Liv Ruud

Kontaktinformasjon for alle ansatte i menigheten


HEGGEDAL MENIGHET
www.heggedalkirke.no

Postboks 76, 1380 Heggedal
Besøksadr.: Heggedalsbakken 8, 1389 Heggedal
Tlf.: 66 90 71 80  Faks: 66 90 71 81
Telefontid: 10.00-14.00 tirs., onsd., torsd. Mand. og fred. stengt.
E-post til menighetskontoret: heggedal.menighet@asker.kirken.no
Kirkeforvalter Liv Ruud

Kontaktinformasjon for alle ansatte i menigheten


KIRKENS FELTARBEID
www.asker.kirken.no - se Kirkens feltarbeid


Kirkeveien 224, 1383 Asker
Tlf. 66 78 00 44/66 79 54 57   Faks: 66 79 54 56 
E-post til kontoret: kirkensfeltarbeid@asker.kirken.no
Daglig leder Flemming Jakobsen,
E-post: jacobsen@asker.kirken.no Varmestua:kl. 11.30 – 15.00
Elveplassen hybelhus. Koordinator Ellen Bye, E-post: ellen.bye@asker.kirken.no

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: