Prester i Asker prosti

Asker prosti består av 5 menigheter og her er en oversikt over hvilke prester som er ansatt i de forskjellige menighetene. Vi henviser til menighetenes hjemmesider for ytterligere kontaktinformasjon. I tillegg er det 2 gateprester og en institusjonsprest.

Prosten i Asker

Berit Øksnes, tlf. 66754096

prost.asker@asker.kirken.no


Prostens saksbehandler

Gro Haaversen Barth, tlf. 66754090

gro.haaversen.barth@asker.kirken.no  

 

Asker menighet
Sokneprest Tor Øystein Vaaland, tlf. 66765703
tor.oystein.vaaland@asker.kirken.no


Kapellan Karoline Astrup, tlf. 66765704

karoline.astrup@asker.kirken.no

 

Vardåsen menighet
Sokneprest Dag Håland, tlf. 66786103  
sokneprest.vardasen@asker.kirken.no

Kapellan Olaf Huuse Haraldstad, tlf. 66786104

olaf.huuse.haraldstad@asker.kirken.no 

 

Holmen menighet
Sokneprest Anne Beate Tjentland, tlf. 66855032

anne.beate.tjentland@asker.kirken.no


Seniorprest Trond Arne Hauge, tlf. 66855047

trond.arne.hauge@asker.kirken.no

 

Kapellan Aleksander Garmann Gullaksen, tlf. 66855038

aleksander.garmann.gullaksen@asker.kirken.no 


Østenstad menighet                                                                                               
Sokneprest Astrid Sætrang Morvik, tlf 66799962  
sokneprest.ostenstad@asker.kirken.no

Kapellan Olav Valen-Sendstad, tlf. 66799963 

kapellan.ostenstad@asker.kirken.no

 

Heggedal menighet              
Sokneprest Anna Grønvik, tlf. 66907182
anna.gronvik@asker.kirken.no

 

Magnus Pettersen Kjellin, tlf. 66907180

magnus.pettersen.kjellin@asker.kirken.no
                                                                   
Kirkens feltarbeid, tlf. 66780044

E-post til gateprestene er gatepresten@asker.kirken.no
Gateprest og daglig leder Flemming Jacobsen, tlf 912 40 773

jakobsen@asker.kirken.no

 

 

Institusjonsprest        
Janneke Øksnes Riskild, tlf. 66752021
janneke.riskild@asker.kirken.no


Institusjonsprest (Blakstad sykehus, Vestre Viken HHF) Oscar Braadlie   
oscar.braadlie@vestreviken.no

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: