Gravferd

Det er stille i kyrkjerommet. Alle blikk er retta mot kista som er vakkert pynta, men likevel så naken. Bukettar og kransar ber sterke kjensler frå dei sørgjande: Takk for alt. Umisteleg. På gjensyn.

 

Alt har si tid – også døden. Dei fleste knyter sterke, men ofte ulike kjensler til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskil og til å ta fram minne enten for å gjere eige liv rikare – eller å avslutte ei historie.


> Om forberedelsene til gravferden
(kirken.no)

> Eller
www.askerkirkegard.no 
(Kirken i Asker)

Innhold Planlegge Aktiviteter

Søk etter gravsted: